Wednesday, June 15, 2005

 

O rincón de Fraga

Dada a nosa recente creazón, entenderiamos que a xente non nos votase moito nas próximas eleccións, e nese caso cremos que o candidato votado debería ser Manuel Fraga, un home xoven e perfectamente capacitado para guiar o futuro de Galiza nos próximos 50 anos. Este personaxe é o ideal para que se leve a cabo o plan Galiza, e así poder vivir nunha comunidade mellor. Se non votas ao PPECDCEDI vota a Fraga, vota ao PP.
 

A nosa vidaOs creadores deste blog somos tres irmáns que nos criamos no medio do monte. Debido a isto as nosas ideas son algo caóticas. Os curas nunca fixeron nada por nós nin polos nosos pais, e o feito de velos vivir a corpo de rei deu lugar á noso desprezo cara a eles. Con este partido político que acabamos de crear queremos facer que os curas deixen de aproveitarse dos cidadáns e, polo tanto, non contamos co seu voto nas próximas eleccións.

Friday, June 10, 2005

 

A nosa Galiza

Tendo en conta que no próximo mes de xuño se van a levar a cabo a eleccións en Galiza, e que Fraga será o candidato do PP para presidente da Xunta, temos a esperanza de poder conseguir unha gran representación no Parlamento. Ademáis, é posible que o noso ben querido presidente faleza no prazo dun mes, dada a sua avanzada idade.
Grazas ao apoio de Rouco Varela a creazón deste partido é unha realidade e intentaremos cumprir os desexos de moitos galegos a partir do mes que ven.
 

Un poema en galego

MARÍA PITA

I
María das batallas, levareiche unha frol por cada bala; i unha cunca de leite arrebuxada en neve pra che curar a sede. ¡Sede mortal, varona, a desta patria:queima no peito con ardente brasa!II María das batallas, dareiche un reiseñor por cada bala, i unha estreliña nova no berce d’unha dorna, núa, espida, graciosa:Varona dos meus ollos, unha estrela que ti ganache, poderosa e leda.III Muller da soberana libertade, os artilleiros danche alferezía e faite o mar patrona da cidade. Din as miñas campanas, escoitade, de monte a monte e mais de ría a ría:O bronce meu, teu bronce foi María.

Friday, June 03, 2005

 

Noticia sobre a lingua

A Mesa pola Normalización Lingüística presentou a campaña informativa sobre os resultados educativos e culturais do goberno Fraga no relativo ao idioma galego. O Presidente da Mesa, Carlos Callón, insistiu en que os datos manexados “non son unha valoración ou suposición da Mesa senón que son datos do Instituto Galego de Estatística e do Mapa Sociolingüístico”. Estes datos negativos para o noso idioma evidencian a deixadez de funcións institucionais e do incumprimento sistemático das súas obrigas por parte da Xunta de Galiza no relativo á lingua que nos une.

A política lingüística do Partido Popular foi, para o idioma galego, un fracaso pensado e buscado. Despois dos mandatos de Manuel Fraga Iribarne non poden mostrar resultados favorábeis porque non os teñen. A política do goberno galego nestes anos é equiparábel na súa incompetencia á practicada noutros ámbitos.

O desacerto e a ineptitude coa que nos gobernaron fixeron que se perdese presenza pública da nosa lingua en moitos campos e que se acelerase a ruptura da transmisión entre xeracións. Bo exemplo desta “nefasta política” é o ralentizado Plano Xeral de Normalización Lingüística, aprobado no Parlamento galego o ano pasado e do cal non se aplicou nin unha soa medida.

Analizados e vinculados datos económicos con datos lingüísticos, vemos como Cataluña e Euskadi lograron afortalarse nestes anos, facendo progresar as súas economías e as súas linguas propias. Galiza, no mesmo período, agrandou a súa distancia económica con Cataluña e Euskadi, ao mesmo tempo que sufriu perdas históricas para a súa lingua propia.

Existe outro xeito de ver e tratar o principal sinal de identidade de Galiza. Precisamos de políticas comprometidas e eficaces que muden a desfeita realizada polo actual goberno.

Nesta campaña informativa, A Mesa distribuirá 20.000 cartaces e 50.000 autocolantes co lema: A AUTÉNTICA POLÍTICA EDUCATIVA E CULTURAL DE MANUEL FRAGA IRIBARNE: A MAIOR PERDA DE FALANTES DE TODA A HISTORIA DO GALEGO PRODUCIUSE DURANTE OS SEUS MANDATOS.

Sacado da páxina "amesanl.org"

Wednesday, June 01, 2005

 

Versos de Yolanda CastañoA miña maior sorpresa ao comprobar a túa corporeidade á luz do día.
Temos un miradoiro dende onde podemos ver as nosas caras.


Contemplarte amencer cos meus ollos medio derretidosYOLANDA CASTAÑO

Tuesday, April 26, 2005

 

Papaostias

Ola somos o PPECDCEDI. Somos tres rapaces que estudamos no IES Marco do Camballón de Vila de Cruces. Fixemos este partido político para conmemorar o nomeamento de Benedicto XVI como novo Papa. Este feito motivounos a expresar a nosa opinión sobre os curas. Que quede sabido por vós que os nosos pais tamén son curas. O noso programa político ten os seguintes puntos:
1-Destrucción de todas as igrexas do país.
2-Exilio de todos os profesores/as de relixión.

3-Impedimento ao Papa de achegarse a menos de 1500 km de España.
4-Aproveitamento dos curas para productos cárnicos.
5-Silla eléctrica a todos os arzovispos.
6-Persecución e expulsión de todos os católicos que vivan en España.
7-Dous anos de cárcere a toda persoa que acudira algunha vez a unha igrexa.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?